klijavimo mišinys Caparol CT185 25kg

7,41 EUR
Mineralinis skiedinys izoliacinėms plokštėms klijuoti

 • 157127
 • Matysite suformavus krepšelį
 • Klientų apsaugos politika Klientų apsaugos politika
 • Saugus apmokėjimas Saugus apmokėjimas
 • Prekių grąžinimas Prekių grąžinimas

Paskirtis

Klijuojamasis skiedinys „Capatect WDVS-Systeme A und B" sistemų termoizoliacinėms plokštėms klijuoti.

Savybės

 • Reakcija į gaisrą: nedegi arba sunkiai užsideganti medžiaga pagal  esamos ISTS (WDVS) sistemos sandarą.
 • Labai pralaidus vandens garams.
 • Ilgas laikas iki rišimosi pradžios.
 • Geras atsparumas valkšnumui.
 • Nekenkia aplinkai.
 • Optimali grūdelių sudėtis.
 • Mineraliniai rišikliai su plastikliais.
 • Suklasifikuotas kvarco ir kalcito priedų derinys, taip pat gryni mineraliniai lengvieji užpildai.
 • Hidrofobines savybes, elastingą dengimą ir sukibtį gerinantys priedai.

Pakuotė/indų talpa

25 kg maišai, 800 kg vienkartiniai konteineriai, 1,3 t didieji maišai, 1,3 t konteineriai, 7,0 t silosai

Prie vienkartinių konteinerių papildomai tiekiamas apsauginis gaubtas nuo atmosferos veiksnių (Mat. Nr. 807534).

Spalvos

Raudona

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje, ir sausai.
Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Nedidelis chromatų kiekis išlieka 12 mėn. Prieš žiemą (ilgesnę prastovą) konteinerius ir silosus būtina ištuštinti. Nepraimtos pakuotės tinkamumo naudoti trukmė 12 mėn.

Gniuždomasis stiprumas

βd ≈ 24 N/mm2

Tūrinis svoris

(džiovinta oru) ≈ 1700 kg/m3.

Lenkiamojo tempimo stipris

≈ 5–6 N/mm2

Produkto numeris

185

Pagrindo paruošimas

Mūras, betonas arba neatšokę seni dažų sluoksniai turi būti švarūs, sausi ir išlaikantys apkrovą. Pašalinti nešvarumus, sukibtį mažinančias medžiagas (pvz., alyvos plėvelę), taip pat skiedinio šiurkštus.

Pažeistus, atsisluoksniavusius dažų sluoksnius ir faktūrinius tinkus, kiek įmanoma, reikia visiškai pašalinti. Tinko tuštumėles nudaužyti ir užtinkuoti sulig paviršiumi. Stipriai sugeriančius, birius arba tepančius  paviršius reikia gerai nuvalyti iki tvirto pagrindo ir nugruntuoti „Sylitol-Konzentrat 111".

Sąnaudos

Apie 4,0 – 4,5 kg/m2

Pateikti duomenys yra apytiksliai; reikia atsižvelgti į nukrypimus, atsiradusius dėl objekto specifikos ir dengimo.

Dengimo sąlygos

Dengimo temperatūra

Dengiant ir džiūstant, aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C ir ne aukštesnė kaip +30°C. Nedengti tiesioginių saulės spindulių apšviestų paviršių, pučiant stipriam vėjui, tvyrant rūkui arba esant dideliam oro drėgnumui. Žr. Vokietijos tinkuotojų sąjungos atmeną „Tinkavimas esant aukštai ir žemai temperatūrai".

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Smeigės, jei reikia, tvirtinamos tik gerai išdžiūvus klijuojamojo skiedinio sluoksniui, t. y., maždaug po 1 d. Klijuojamasis skiedinys visiškai išdžiūsta ir išlaiko apkrovą po  2 – 3 d.

„Capatect- Dämmkleber 185" džiūsta veikiamas hidratacijos ir keičiantis fizikinėms savybėms, t. y. garuojant užmaišymo vandeniui. Todėl ypač šaltuoju metų laiku ir kai didelis oro drėgnumas, džiūsta ilgiau.

 

Įrankių plovimas

Panaudoti darbo įrankiai iškart plaunami vandeniu.

Medžiagos dengimas

„Capatect- Dämmkleber 185" dengiamas įprastinėmis betono maišyklėmis, taip pat ir rankiniu būdu galingu, lėtaeigiu maišy­tuvu, įpylus švaraus, šalto vandens ir maišant, kol masė pasidaro be gumulų. Apie 10 min. palikti bręsti ir dar kartą trumpai pamaišyti. Esant reikalui, konsistencija po brandini­mo nustatoma įpilant atitinkamą kiekį vandens.
Vandens kiekis apie 5,5 – 6,0 l vienam maišui (25 kg).
Dengimo trukmė apie 2  val. (per tą laiką medžiaga turi būti sunaudota), nelygu atmosferos sąlygos.
Sukietėjusios medžiagos jo­kiu būdu negalima skiesti vandeniu.

Mašinų įrangos pavyzdys

Betono maišyklė „Berö Calypso 15" su standartiniu dozavimo arba mai­šymo velenu.

Svarbūs duomenys

Būtina laikytis mašinos gamintojų direktyvų!

Srovės jungimas 

400 V trifazė srovė/ 16A (srovės skirs­tytuvas su FI apsauginiu jungikliu)

Vandens prijungimas

Žarna 3/4” su GEKA, dirbančiai ma­šinai reikalingas vandens slėgis ne mažesnis kaip 2,5 bar

Vandens sąnaudos

Apie 200 l/val.
Norima konsistencija nustatoma maišyklės vandens armatūros ventiliu.

Izoliacinių plokščių klijavimas

Užmaišytą klijuojamąją masę dengti ant užpakalinės plokštės pusės rumbų ir taškų metodu (aplinkui maždaug 5 cm pločio juostą, plokštės viduryje 3 delno dydžio gumulus).

Klijavimo masės sąnaudos ir padengto sluoksnio storis priklauso nuo pagrindo tolerancijos, priklausomai nuo izoliacinių plokščių rūšies klijuojamasis paviršius turi sudaryti ne mažiau kaip 40 %. Klijuojamajame sluoksnyje gali būti išlyginti nelygumai iki ± 1 cm. Izoliacines plokštes klijuoti iš apačios į viršų perrišos būdu suglaudžiant ir prispaudžiant.

Į plokščių sandūras turi nepatekti klijuojamosios masės. Kloti pagal vedlinę ir svambalą.

Įvadas

Kol džiūsta, pastolius nuo lietaus apdengti brezentu.
Naudojant ir dengiant, laikytis DIN 18550, VOB C dalies nuorodų.
Jei medžiaga konteineriuose ir silosuose, laikytis naudojimo instrukcijos.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Šio mineralinio miltelinio produkto reakcija yra šarminė. Dirgina odą. Gali stipriai pažeisti akis. Saugoti nuo vaikų. Neįkvėpti dulkių. Vengti patekimo į akis ir ant odos. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.
Dirbant, mūvėti apsaugines pirštines, naudoti akių ir veido apsaugą. Prarijus, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti pakuotę arba etiketę.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Sukietėjusius medžiagos likučius sutvarkyti kaip mišrias statybos ir griovimo atliekas. EAK 170904.

Su sauga susiję duomenys, pavojų ir transporto ženklinimas

Pavojaus simbolis: Xi dirgina, sudėtyje yra: cemento, žr. saugos duomenis.

157127

Specifinė nuoroda